POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL EFECTUATE PRIN PLATFORMA WWW.COOL-FOOD.RO

 

 1. CINE SUNTEM ȘI CARE ESTE SCOPUL ACESTUI DOCUMENT

Această Politică de Confidențialitate a fost întocmită de Macromex SRL, cu sediul în România, București, Calea Dorobanți nr. 32, Clădirea Corp B, Etaj 8, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/28161/1993 și CUI RO 5052558 (în continuare, “noi”), în calitate de deținător al platformei www.cool-food.ro și de administrator al paginilor cu același nume de pe diferite rețele de socializare (”Platforma Cool-Food”).

Prin acest document dorim să explicăm de ce și cum utilizăm datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru, www.Cool-Food.ro, precum și ale altor persoane care intră în contact cu Platforma Cool-Food, și se aplică datelor obținute prin intermediul Platformei Cool-Food sau în legătură cu activitatea pe care o efectuăm prin aceasta, precum și altor date cu caracter personal pe care le colectăm prin serviciul e-mail sau alte contacte offline, în legătură cu Platforma Cool-Food. Această Politică de Confidențialitate nu este aplicabilă pentru nicio prelucrare de date cu caracter personal în afara Platformei Cool-Food.

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică de Confidențialitate conține informații importante privind utilizarea datelor Dvs. de către Platforma Cool-Food. Așadar, vă încurajam să acordați timpul necesar pentru a o citi în întregime și cu atenție înainte de a interacționa cu Platforma Cool-Food. Nu ezitați să ne comunicați orice nelămuriri ați avea folosind datele de contact de la finalul acestei note sau de pe Platforma Cool-Food. Dorim să fie clar pentru Dvs. cum folosim datele Dvs., modul în care le protejăm, precum și drepturile Dvs. în legătură cu utilizarea datelor Dvs. de către noi.

Această Politică de Confidențialitate descrie, în principal:

 • cine suntem noi;
 • scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele Dvs. cu caracter personal;
 • temeiurile de drept pe care se bazează prelucrările de date realizate de noi (respectiv, baza legală care ne permite să vă prelucrăm datele);
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • durata procesului de prelucrare a acestor date;
 • drepturile Dvs. în calitate de persoane vizate și maniera în care puteți să vă exercitați aceste drepturi; și
 • persoanele către care dezvăluim sau este posibil să dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal.

Această Politică de Confidențialitate este întocmită de noi acționând în calitate de operator de date, în baza legislației privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor personale și circulația liberă a acestora, care abrogă Directiva 95/46/EC („GDPR„).

 1. SCOPURILE, TEMEIURILE DE PRELUCRARE ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

În funcție de contextul în care interacționați cu noi prin Platforma Cool-Food, utilizăm următoarele categorii de date cu caracter personal ale Dvs., în scopurile și în baza temeiurilor descrise în continuare în această Secțiune. Pentru accesarea informației relevante pentru Dvs., vă rugăm să accesați link-urile aferente categoriei de persoană vizată pe care o reprezentați.

2.1. În cazul în care sunteți un vizitator al site-ul nostru www.cool-food.ro:

Activitate Scop Categorii Date cu Caracter Personal Temei de prelucrare
Utilizarea site-ului www.Cool-Food.ro Datele colectate de la Dvs. cu ocazia utilizării website-ului nostru sunt prelucrate în principal pentru a vă permite utilizarea site-ului, pentru a asigura funcționalitatea și securitatea site-ului, precum și pentru a monitoriza traficul sau a îmbunătăți conținutul site-ului. Pentru aceste scopuri folosim, între altele, cookie-uri, astfel cum detaliem prin Politica de Cookies disponibilă aici: [https://cool-food.ro/politica-cookies/]. Adresa IP utilizată pentru conectare

Data și ora conectării

Detalii privind echipamentul utilizat pentru conectare

Interesul nostru legitim de a furniza Platforma Cool-Food (Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR)

Consimțământul Dvs. cu privire la colectarea de date de către Platforma Cool-Food prin unele categorii de cookies (Art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR)

Contactul cu Dvs. prin formularul de contact din site-ul www.cool-food.ro Comunicarea cu Dvs. în legătură cu chestiuni de interes privind activitatea Platformei Cool-Food Nume sau pseudonim, alte date și informații pe care ni le transmiteți prin formularul de  contact (inclusiv date de contact) Consimțământul Dvs. cu privire la datele și informațiile incluse în formularul de contact (Art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR)

2.2. În cazul în care sunteți un reprezentant, o persoană de contact, un salariat sau alt colaborator al partenerilor noștri de afaceri în legătură cu Platforma Cool-Food

Activitate Scop Categorii Date cu Caracter Personal Temei de prelucrare
Derularea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri Derularea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri Date de contact Interesul nostru legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale cu partenerul nostru de afaceri (Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR)
Comunicarea cu Dvs. Comunicarea cu Dvs. cu privire la orice aspecte relevante legate de relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri Date de contact Interesul nostru legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale cu partenerul nostru de afaceri (Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR)
Administrarea internă a contactelor de afaceri Gestionarea eficientă a contactelor de afaceri prin software specializat (CRM). Date de contact Interesul nostru legitim de a ne organiza și gestiona eficient contactele de afaceri, în scopul unei mai bune evidențe a partenerilor contractuali (Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

2.3. În cazul în care sunteți abonat la newsletter-ul nostru

Activitate Scop Categorii Date cu Caracter Personal Temei de prelucrare
Transmiterea de newsletter-e cu privire la informații sau știri noi referitoare la subiectele postate pe www.cool-food.ro Transmiterea de newsletter-e cu privire la informații sau știri noi referitoare la subiectele postate pe www.cool-food.ro Adresa de e-mail, numele Dvs. Consimțământul Dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR)
Dacă v-ați abonat la newsletter-ul nostru, analizăm și documentăm dacă deschideți și cum utilizați newsletter-ul primit de la noi Structurarea newsletter-elor noastre conform nevoilor Dvs. și îmbunătățirea ariei de acțiune a campaniilor noastre de informare sau marketing Adresa de e-mail, numele Dvs. Interesul nostru legitim de a structura newsletter-ul conform nevoilor Dvs. și de a îmbunătăți aria de acțiune a campaniilor noastre de informare sau marketing (Art. 6 par. 1 lit. f din GDPR)

2.4. În cazul în care interacționați cu noi prin paginile noastre de rețele sociale

În cazul în care interacționați cu noi prin intermediul paginilor de rețele sociale, indiferent dacă o faceți pornind de la butoanele de rețele sociale din Platforma Cool-Food sau din conturile Dvs. din rețele sociale, vom intra în posesia unor date care se referă la Dvs., constând de obicei în numele sau pseudonimul Dvs., imaginea de profil, imaginea Dvs., precum și date din comunicarea pe care ne-o transmiteți (inclusiv atașamentele la aceasta). În plus, vom avea acces la datele publice din profilul Dvs. din rețeaua socială prin care interacționați cu noi.

Atunci când interacționați cu noi prin intermediul paginilor noastre de rețele sociale, trebuie să știți că datele Dvs. sunt utilizate atât de noi, pentru efectuarea interacțiunii cu Dvs., cât și de operatorii rețelelor sociale respective, fiecare acționând în calitate de operator de date și pentru scopuri specifice. Nu suntem responsabili pentru ceea ce fac operatorii rețelelor sociale cu datele pe care Dvs. li le puneți la dispoziție atunci când interacționați cu noi.

Noi putem avea acces la anumite date de natura statistică furnizate de operatorii de rețele sociale în legătură cu utilizatorii care interacționează cu conturile noastre de rețele sociale; în unele cazuri, putem chiar noi stabili care sunt categoriile de destinatari ai paginilor noastre de rețele sociale, utilizând instrumentele puse la dispoziție de acestea. În niciuna dintre aceste situații nu avem acces la date cu caracter personal care identifică una sau mai multe persoane, ci doar la date agregate, generice. În niciun caz, însă, nu avem acces la altfel de date decât cele pe care operatorii rețelelor sociale le pun la dispoziția oricărui utilizator de conturi profesionale, și nici nu avem vreo răspundere în legătură cu ce fac operatorii rețelelor sociale pentru a obține aceste date.

Puteți afla mai multe despre felul în care operatorii rețelelor sociale pe care am creat conturi pentru Platforma Cool-Food, despre drepturile Dvs. față de aceștia și modalitățile în care vi le puteți exercita din notele de informare ale operatorilor de rețele sociale, disponibile la următoarele link-uri:

Pentru mai multe detalii cu privire la felul în care operatorii de rețele sociale utilizează datele Dvs. atunci când interacționați cu noi, vă rugăm să îi contactați la datele de contact disponibile în notele de informare de mai sus.

Activitate Scop Categorii Date cu Caracter Personal Temei de prelucrare
Interacțiunea cu Dvs. prin postări sau mesaje prin paginile noastre de rețele sociale Asigurarea bunei interacțiuni între noi și Dvs. pe paginile noastre de rețele sociale Numele și imaginea Dvs.

Comunicarea cu Dvs.

Alte date care vă privesc din profilurile Dvs. publice din rețelele sociale

Consimțământul Dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR)
Efectuarea de analize statistice cu privire la utilizarea paginilor noastre de rețele sociale (inclusiv utilizarea analizelor statistice furnizate de operatorii rețelelor sociale) Analize statistice privind utilizarea paginilor noastre de rețele sociale Date agregate ale utilizatorilor (pot include nume, categorie de vârstă, etc.) Interesul nostru legitim de a îmbunătăți interacțiunea cu utilizatorii paginilor noastre de rețele sociale (Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR)

 

2.5. În cazul în care sunteți un colaborator al nostru în legătură cu conținutul din site-ul www.cool-food.ro sau cu promovarea acestuia

Activitate Scop Categorii Date cu Caracter Personal Temei de prelucrare
Publicarea numelui și imaginii Dvs. și a conținutului generat de Dvs. pe site-ul www.cool-food.ro Publicarea numelui și imaginii Dvs. și a conținutului generat de Dvs. pe site-ul www.cool-food.ro Nume, imagine

Alte date incluse în conținutul redactat de Dvs.

Îndeplinirea contractului dintre noi și Dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR)

 

2.6. Indiferent de calitatea Dvs. față de Platforma Cool-Food

Activitate Scop Categorii Date cu Caracter Personal Temei de prelucrare
Păstrarea detaliilor privind utilizarea site-ului www.cool-food.ro Păstrarea și arhivarea unor informații și documente potrivit obligațiilor noastre de arhivare Date de identificare

Date de contact

Orice date pe care ni le-ați comunicat

Obligația noastră legală de păstrare de documente (Art. 6 par. 1 lit. c din GDPR)
Apărarea drepturilor și intereselor noastre legitime în caz de litigiu cu utilizatorii Platformei Cool-Food sau ai paginilor noastre de rețele sociale Apărarea drepturilor și intereselor noastre Orice date transmise către Platforma Cool-Food sau către paginile noastre de rețele sociale Interesul nostru legitim de a ne apăra și proteja drepturile și interesele noastre (Art. 6 par. 1 lit. f din GDPR)
Gestionarea drepturilor conferite de GDPR persoanelor vizate Formularea de răspunsuri la solicitările Dvs. de exercitare a drepturilor Dvs. conferite de GDPR în calitate de persoană vizată Datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare pentru a soluționa solicitările Dvs. Obligația noastră legală de a răspunde solicitărilor Dvs. (Art. 6 par. 1 lit. c din GDPR)

 

Vă puteți opune oricând prelucrărilor bazate pe interesul nostru legitim, din motive care țin de situația Dvs. specifică. Pentru mai multe detalii cu privire la drepturile Dvs., vă rugăm să consultați Secțiunea 7.

 1. FURNIZAREA DATELOR ȘI A CONSIMȚĂMÂNTULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

Atunci când ne comunicați direct datele Dvs. cu caracter personal, vă rugăm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate de noi. În caz contrar, este posibil să nu putem desfășura activitatea pentru care ne contactați în mod corespunzător (inclusiv, printre altele, să vă răspundem la solicitări).

În cazul în care utilizăm datele Dvs. pe baza consimțământului Dvs., așa cum este indicat în Secțiunea 2 de mai sus, trebuie să știți că vă puteți retrage oricând acest acord, iar noi nu vom mai utiliza datele Dvs. din acel moment. În orice caz, însă, activitățile noastre îndeplinite înainte de retragerea consimțământului Dvs., inclusiv cele care implică datele Dvs., vor rămâne în vigoare.

Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs., acolo unde acesta este temeiul pe baza căruia utilizăm datele Dvs., așa cum rezultă din Secțiunea 2 de mai sus, contactându-ne în acest sens folosind datele de contact indicate în [Secțiunea 9 – https://cool-food.ro/politica-cookies/] de mai jos.

În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal ale altor persoane fizice decât Dvs., vă rugăm să le informați, înainte de dezvăluirea datelor către noi, despre modul în care intenționăm să le utilizăm datele, de ex. prin transmiterea unui link către această Politică de Confidențialitate către aceste persoane . În cazul în care vom intra în contact direct cu aceste persoane, de ex. pentru a le solicita consimțământul pentru utilizarea datelor lor, atunci când acesta e necesar, ne vom asigura că le transmitem această Politică de Confidențialitate.

 1. CUI DEZVĂLUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal furnizorilor noștri externi de servicii, cum ar fi, spre exemplu, furnizorii de servicii informatice, furnizorii de servicii de consultanță și marketing sau furnizorii de servicii de transmitere newsletter-uri. Aceștia vor accesa și utiliza exclusiv datele cu caracter personal necesare pentru prestarea serviciilor contractate de către noi, pe baza unei documentații contractuale adecvate, temeiul acestei dezvăluiri fiind interesul nostru legitim de a contracta și beneficia de serviciile oferite de acești furnizori pentru îndeplinirea activităților noastre.

De asemenea, este posibil să dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal după cum urmează:

 • putem dezvălui datele cu caracter personal relevante partenerilor noștri de afaceri, dacă acest lucru este necesar în contextul furnizării serviciilor acestora, când acestea sunt justificate de interacțiunea noastră cu Dvs. prin Platforma Cool-Food;
 • auditorilor, consultanților, avocaților noștri sau altor furnizori de servicii profesionale specializate, dacă este necesar pentru furnizarea de către aceștia a serviciilor contractate de noi, având în vedere interesul nostru legitim sau obligația noastră legală de a contracta aceste servicii; și
 • autorităților și instituțiilor publice, în cazul în care avem o obligație legală în acest sens sau la solicitarea expresă a acestora, dacă este permis de lege.

Ca regulă, transferăm datele Dvs. cu caracter personal doar către destinatari din state aparținând UE și/sau Spațiului Economic European (SEE); nu transferăm datele Dvs. către state din afara SEE și cerem același lucru furnizorilor noștri de servicii.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să citiți Secțiunea 5 din această Politică de Confidențialitate privind protecția datelor Dvs. cu caracter personal.

 1. CUM PROTEJĂM DATELE DVS.

Este foarte important pentru noi să protejăm datele Dvs. cu caracter personal. Pentru aceasta, aplicăm măsuri adecvate de asigurare a securității datelor cu caracter personal, printre care:

 • Politici dedicate: Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor Dvs., inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.
 • Măsuri tehnice specifice: Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, realizăm back-up-uri și verificăm că tehnologia de securitate utilizată este adecvată nivelului de risc relativ la modurile în care utilizăm datele Dvs.
 • Instruirea personalului: Ne instruim angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Controlul furnizorilor noștri de servicii: Introducem în contractele cu furnizorii noștri de servicii prevederi ce vizează pentru asigurarea protecției datelor pe care le utilizăm.
 • Minimizarea datelor. Ne-am asigurat ca utilizăm numai datele Dvs. cu caracter personal care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această Politică de Confidențialitate.
 • Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le utilizăm în legătură cu Platforma Cool-Food la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie sa le acceseze pentru a-și îndeplini activitatea pentru noi. Toate aceste persoane sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate în legătură cu datele la care au acces și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetam colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor Dvs. și ale altor persoane cu maximă seriozitate.

De asemenea, ne angajăm să adoptăm orice alte măsuri ulterioare impuse de lege în domeniul protecție datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea datelor Dvs.

Cu toate acestea, deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor Dvs., nu putem garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor noastre de securitate. În cazul nefericit în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

 1. APLICAȚII TERȚE ȘI SOCIAL MEDIA; CONȚINUT AL UNOR TERȚI

Pe site-ul nostru www.Cool-Food.ro folosim unele componente ale unor operatori terți de servicii online, precum rețele sociale sau alte tipuri de servicii online. Acestea ne servesc anumitor obiective pe care le urmărim în legătură cu Platforma Cool-Food, precum monitorizarea traficului, îmbunătățirea site-ului nostru, sau facilitarea posibilității Dvs. de a transmite conținut de pe Platforma Cool-Food prin conturile Dvs. de rețele sociale și de a interacționa cu noi și cu alți utilizatori ai produselor noastre.

În acest sens, am integrat în Platforma Cool-Food plug-in-uri ale unor rețele sociale de largă utilizare; acestea sunt descrise individual în această secțiune. Acestea au diverse forme, precum butoane prin care puteți reacționa direct în conturile Dvs. de rețele sociale cu conținutul din Platforma Cool-Food, sau butoane prin care puteți avea acces direct la paginile noastre de rețele sociale, unde puteți interacționa cu alte persoane interesate de activitatea noastră prin conturile Dvs. de rețele sociale.

La utilizarea plug-in-urilor respective, browser-ul Dvs. de internet va stabili o conexiune directă cu serverele respectivei rețele sociale. Prin urmare, furnizorul rețelei sociale respective obține informația că browser-ul Dvs. de internet a solicitat accesarea paginii www.Cool-Food.ro, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator în rețeaua socială respectivă sau nu sunteți în prezent autentificat în contul Dvs. din acea rețea. Interacțiunea Dvs. cu Platforma Cool-Food are drept rezultat, în acest caz, crearea unor fișiere jurnal (care includ, între altele, adresa Dvs. IP) care sunt transmise direct din browser-ul Dvs. de internet către un server al furnizorului respectiv de rețele sociale. Sediile furnizorilor terți  sau serverele acestora ar putea fi localizate în afara UE sau SEE (de exemplu, în SUA), ceea ce presupune că furnizorul rețelei sociale transferă datele Dvs. în afara UE/ SEE.

Aceste plug-in-uri reprezintă extensii ale furnizorilor de rețele sociale care sunt independente de Platforma Cool-Food. Nu avem nici o influență asupra tipurilor de date și a amplorii colectării și stocării de date de către furnizorii de rețele sociale prin intermediul plug-in-urilor. Toate aceste activități derulate de furnizorii terți în nume propriu și sub propria lor răspundere; nu suntem responsabili pentru niciuna dintre activitățile de utilizare a datelor Dvs. de către acești furnizori terți. Scopul și amploarea colectării, prelucrarea ulterioară a datelor de către rețeaua socială, precum și drepturile asociate și opțiunile de setare pentru protecția sferei Dvs. private pot fi găsite în notele de informare ale rețelelor sociale respective.

Nu trebuie să utilizați plug-in-urile respective dacă nu doriți ca furnizorii de rețele sociale să obțină, respectiv să salveze date referitoare la Dvs. sau să continue să utilizeze aceste date.

Aplicație Terțe Informații despre operatorul de date
Facebook Facebook operează sub denumirea de www.facebook.com, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA94304, SUA și sub denumirea de www.facebook.ro de către Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). O prezentare generală a plug-in-urilor Facebook și aspectul lor puteți găsi aici: http://developers.facebook.com/plugins; informații despre protecția datelor la Facebook puteți găsi aici: http://www.facebook.com/policy.php.
Instagram Instagram este administrată de Instagram Inc., 181 South Park Str., Suite 2, San Francisco, California, 94107, Statele Unite (“Instagram”). Informații despre protecția datelor la Instagram puteți găsi aici: https://help.instagram.com/155833707900388.

 

YouTube YouTube, aplicație ce permite redarea fișierelor audio și video, este administrată de YouTube, LLC, 901Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SUA (“YouTube”).

 

La accesarea anumitor pagini ale Plaformei Cool-Food, player-ul YouTube integrat va stabili o conexiune cu YouTube, astfel încât fișierul video sau audio să poată fi transmis și redat. În acest proces, datele sunt, de asemenea, transmise către YouTube.

 

Informații suplimentare privind amploarea și scopul datelor colectate, despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor Dvs. de către YouTube, despre drepturile Dvs. și despre opțiunile de protecție a datelor pe care le puteți selecta, pot fi găsite în politica de confidențialitate aplicabilă pentru YouTube, disponibilă aici: https://policies.google.com/privacy.

În fine, în general, putem publica pe www.cool-food.ro link-uri către site-urile unor terți care nu sunt asociați cu noi. Dacă dați click pe link, nu avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării oricăror date cu caracter personal care sunt transferate unor terțe părți prin accesarea link-urilor respective (de exemplu, adresa IP sau adresa URL a site-ului unde se află link-ul), deoarece nu avem niciun control asupra comportamentului terţilor. Prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți. Ne așteptăm, însă, că veți putea afla mai multe despre felul în care acești terți prelucrează datele Dvs. prin consultarea notelor de informare respective pe site-urile acelor terți.

 1. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS.

Intenționăm să păstrăm datele Dvs. cu caracter personal atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopurile de prelucrare a datelor pe care le urmărim. În unele cazuri, legea ne obligă să păstrăm anumite informații și date care vă privesc pentru termene legale de păstrare, care sunt în general stabilite în scopuri de arhivare. De asemenea, nu excludem să fim nevoiți să păstrăm unele date și informații referitoare la Dvs. pentru a ne susține și proteja interesele proprii; în acest caz, însă, nu vom păstra datele și informațiile referitoare la Dvs. pentru mai mult de 3 ani de la încetarea raporturilor dintre noi, inclusiv a comunicărilor noastre.

Dacă sunteți utilizatori ai Platformei Cool-Food, păstrăm datele Dvs. pe durata navigării pe Platforma Cool-Food și ulterior potrivit Politicii noastre de cookies, disponibilă aici: https://cool-food.ro/politica-cookies/

Atunci când utilizăm datele Dvs. pe baza consimțământului Dvs., de ex., în cazul transmiterii de newsletter-e sau în cazul interacțiunii noastre prin rețele sociale, vom păstra datele Dvs. în principiu până când vă retrageți consimțământul.

Dacă ne contactați prin formularul de contact, vom păstra datele Dvs. nu mai mult de durata soluționării solicitării Dvs. și pentru o perioadă rezonabilă după finalizarea solicitării Dvs., care nu va depăși 12 luni de la finalizarea solicitării Dvs., mai puțin dacă vom considera necesar să păstrăm datele pentru mai mult timp pentru a ne proteja drepturile și interesele noastre.

Dacă sunteți reprezentanți ai partenerilor noștri de afaceri, păstrăm datele Dvs. pe durata relației contractuale cu partenerii noștri de afaceri și pentru o perioadă de până la 3 ani după încetarea acesteia.

În fine, dacă sunteți autor de conținut inclus pe Platforma Cool-Food, vom păstra datele Dvs. pe Platforma Cool-Food pe toată durata de existență a Platformei Cool-Food sau până la retragerea acordului Dvs. sau încetarea contractului dintre noi, după caz.

 1. DREPTURILE DVS.

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal pe care noi o realizăm:

 1. Dreptul de acces: puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare.
 2. Dreptul la rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele Dvs. cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
 4. Retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ, fără însă ca aceasta să afecteze în vreun fel prelucrările realizate anterior retragerii. Vă puteți retrage consimțământul pentru transmiterea de newsletter-uri oricând prin apăsarea butonului DEZABONARE din fiecare newsletter pe care vi-l transmitem sau transmițându-ne un email la adresa [.].
 5. Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor bazate pe interesul legitim al COOL-FOOD, din motive care țin de situația Dvs. specifică. Pentru detalii cu privire la prelucrările pe care le realizăm în interes legitim, va rugăm să consultați secțiunea 2 de mai sus.
 6. Restricționare: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal dacă: (i) contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Platformei Cool-Food ca operator prevalează asupra drepturilor Dvs. în calitate de persoană vizată.
 7. Dreptul la portabilitate: puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să vă furnizăm datele Dvs. cu caracter personal pe care Dvs. ni le-ați furnizat într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). De asemenea, dacă ne solicitați expres, putem să transmitem datele Dvs. cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Vă veți putea exercita dreptul la portabilitate numai dacă (cumulativ): (i) prelucrarea se realizează prin mijloace automate; și (ii) prelucrarea se realizează în baza consimțământului Dvs. sau pentru a executa un contract cu Dvs.
 8. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
 9. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România anspdcp@dataprotection.ro

În cazul în care exercitați oricare dintre drepturile care va revin în baza legii, acest lucru nu va afecta: (i) prelucrarea care a avut deja loc; sau (ii) prelucrarea care nu se bazează pe consimțământul dvs.

 1. CONTACT

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile enunțate mai sus sau pentru a pune o întrebare cu privire la aceste drepturi sau despre prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa hello@coolfood.ro.

 1. VERSIUNILE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această notă de informare a fost emisă la data de 15 Aprilie 2021